Elin Tvenge´s krystallhealing

"Gi sjelen din næring med skjønnhet"

Hva er shakraer og hvorfor er det viktig å vedlikeholde de ?

Kroppen vår består av 7 hoved shakraer og flere mindre shakraer. Disse er runde energikilder som påvirker oss helt fra grunnleggende aspekter som trygghet og stabilitet, til det guddommelige og vår oppfattelse og vår bruk av det overnaturlige og universelle. 


Vi blir hver dag påvirket av ulike energier rundt oss. Noen påvirker oss i større grad enn andre, det er ikke til å unngå.

Dersom Auraen blir utsatt for negative påkjenninger, vil dette få innvirkning på oss energimessing på ulike vis som beskrevet på siden om "rensing av aura". 


Når man får påkjenninger på auraen over tid vil dette spise seg helt inn på shakraene og skape større skade energetisk og gjøre oss uballanserte og vi vil kunne oppleve både fysiske og psykiske symtomer. Energiene i shakraene kan da bli underaktive eller i hverste fall stoppe helt opp, de kan bli overaktive eller de kan få en "urytme" hvor energien svinger både hit og dit. Store humørsvingninger og depresjoner kan være eksempler på symtomer på dette.

Når vi har gått med disse påkjenningene på shakraene over tid vil de kunne manifistere seg som både større eller mindre fysiske plager på kroppen. Vi vet jo feks at man kan få både hodepine og i verste fall magesår av for mye stress og påkjenninger.


For å forebygge slike skader på både kropp , sjel og mentalt er det viktig å jevnlig kunne justere, ballansere og reparere ulike skader på shakraene før det får gå så langt. På lik linje som at feks. meditasjon har en god effekt for å forebygge stress er dette å anbefale for å forebygge større plager . Også som forebyggende før de rekker å oppstå.